10/11/2023: ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 510240 "ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ"

 

Στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Θετικής Ψυχολογίας που διοργανώνεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 9-12 Νοεμβρίου 2023 και λόγω χρήσης συγκεκριμένων χώρων που έχουν εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο, σας ενημερώνουμε  ότι την Παρασκευή 10/11, 12.00-15.00 το μάθημα με κωδικό 510240  "ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ" μετακινείται στην αίθουσα 302 (από την αίθουσα Γ5)