Πρόσκληση σε Συνέλευση του Τμήματος

Τα μέλη της Συνέλευσης τυ Τμήματος καλούνται στην 3η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στις 2-11-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00πμ, στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτικές Διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής» του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (αίτηση εξέλιξης του Αναπλ. Καθ. Κωνσταντίνου Δημουλά)
 2. Προκήρυξη μίας θέσης για την πρόσληψη Εντεταλμένου/ης Διδάσκοντα/ουσας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στα Πανεπιστήμια για το α.ε. 2022-2023)
 3. Απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στην αφυπηρετήσασα Καθ. Αικατερίνη Μιχαλοπούλου
 4. Ακαδημαϊκός Συντονιστή προγράμματος ERASMUS - Αντικατάσταση του Ομότιμου Καθηγητή Αντώνη Μωυσίδη
 5. Θέματα μελών ΔΕΠ – ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ - ΕΣΠΑ
  1. Αίτημα για χορήγηση επιστημονικής άδειας εσωτερικού, χειμερινού εξαμήνου, α.ε. 2023-2024 του Επίκ. Καθ. Ηρ. Μαυρίδη
  2. Αίτημα για άδεια απουσίας στο εσωτερικό, Αναπλ.Καθ. Μ. Στρατηγάκη
  3. Αίτημα για άδεια απουσίας στο εσωτερικό, καθ. Σπ. Μαυρουδέας
  4. Αίτημα για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, Παρ. Τουρή (μέλος ΕΤΕΠ)
  5. Αποδοχή λειτουργίας του «Κόμβου κοινωνικής οικονομίας για τη διατροφική κυριαρχία και αειφορία» στο Τμήμα (έργο ΕΛΙΔΕΚ)
 6. Θέματα ΠΠΣ – Φοιτητικά
  1. Ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης χειμερινού εξαμήνου α.ε. 2021-2022
  2. Ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης εαρινού εξαμήνου α.ε. 2021-2022
  3. Αίτημα Καθ. Ελ. Πρόκου για εισαγωγή βαθμολογίας εκτός καταλόγου
  4. Αίτημα του φοιτητή Ι. Παπαδόπουλου (ΑΜ 51190177) για εξ αποστάσεως παρακολούθηση και εξέταση
  5. Αίτημα του φοιτητή Μ. Παπατσαρούχα (ΑΜ 51220114) για αναστολή σπουδών για ένα έτος 
  6. Αίτημα της φοιτήτριας Σοφίας Γκάγκα (ΑΜ 51220020) για αναστολή σπουδών για ένα έτος 
  7. Αίτημα του φοιτητή Π. Κοσμά (ΑΜ 51210107) για αναστολή σπουδών για ένα έτος 
  8. Αίτημα του φοιτητή Ευστρ. Χατζηνικολάου (ΑΜ 51220154) για αναστολή σπουδών για ένα έτος
  9. Κύρωση πινάκων μετεγγραφών φοιτητών/τριών στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
  10. Κύρωση πίνακα εγγραφών για την ειδική κατηγορία των «Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023».

6. Θέματα ΠΜΣ

6.1  Ορισμός Συμβούλων των νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών 

7. Θέματα Διδακτορικά / Μεταδιδακτορικά 

7.1 Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΥΔ κ. Κούρα Γεώργιο (ΑΜ 5116Δ003)

7.2 Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την ΥΔ κα. Παλτόγλου Ελένη (ΑΜ 5114Δ011)

7.3 Αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας