ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ " ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ''

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΜΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ          

«Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής »

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των ΠΜΣ φοιτητών « Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής  Πολιτικής »  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Μάϊου  και ώρα 12:30 μ.μ.,

στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.