ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ''ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ''

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ''ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ''

ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-2023