ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και της Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, να ορίσουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους, με θητεία από 1-9-2022 έως 31-08-2023