ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΙΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη εκπροσώπων και αναπληρωτών τους, στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., στη Γενική Συνέλευση Σχολής και στην Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία