ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τις εγγραφές των επιτυχόντων μετεγγραφών - μετακινήσεων είναι από τις 10 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 8 Ιανουαρίου 2021  (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 8/1/2021)