ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - (510029) - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 12-1-2023, δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα 510029- "Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική" της διδάσκουσας Αγγ. Αθανασοπούλου.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 17-1-2023, 15.00-18.00, στην αίθουσα Γ5