ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - 510037 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Το μάθημα της 11ης Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω εκτάκτου κωλύματος της διδάσκουσας.

Τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023