ΠΡΟΟΧΗ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩ E-MAIL

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος (Προπτυχιακοί-Μεταπτυχιακοί) που επικοινωνούν με την γραμματεία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, να αναγράφουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία

  • Ονοματεπώνυμο:
  • Όνομα πατέρα:
  • Αριθμό Μητρώου Τμήματος:
  • Αρ. Τηλεφώνου (σταθερό-κινητό):
  • Θέμα:

Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Γραμματεία θα συνοδεύεται από αστυνομική ταυτότητα ή φοιτητική ταυτότητα σκαναρισμένη σε μορφή *.pdf

Μηνύματα χωρίς Ιδρυματική διεύθυνση e-mail με τα στοιχεία του φοιτητή/τριας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.