ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 510207 "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ"

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, 12-10-2022,

η διδασκαλία του μαθήματος 510207 "Οικονομική Πολιτική" του καθ. Στ. Μαυρουδέα

θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Γ3 (αντί για τη Γ5), 18.00 - 21.00