ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 2016 ΚΑΙ ΠΡΙΝ)

Ανακοινώνεται ότι για τους/τις φοιτητές/τριες του Παλιού Προγράμματος Σπουδών 

(α.ε 2016-2017 και πριν),

και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

αίρεται η υποχρεωτικότητα των 2 σεμιναρίων (ΣΕΜ).

Παραμένουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, όπως αυτές αναφέρονται στον Κανονισμό Σπουδών 2021-2022