Ανακοίνωση για αιτούντες μετεγγραφών αε 2018-19

Ανακοινώνουμε ότι όλες οι αιτήσεις έγιναν δεκτές και παρακαλούμε  να προσέλθετε στη Γραμματεία του Τμήματος, καθημερινά,  από 20/12/2018  έως και 07/01/2019  και ώρα 10.00 έως 14.00 προκειμένου να ολοκληρωθεί  η εγγραφή σας

ι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Διαγραφής από το Τμήμα προέλευσής τους

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Παντείου Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές από Δευτέρα 24/12/2018 μέχρι και 2/1/2019