ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-2023

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες/ουσες των κατατακτηρίων εξετάσεων 2022-2023 να αποστείλουν (ηλεκτρονικά) στη Γραμματεία

 από τις 21-12-2022 έως και τις 30-12-2022 τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους