ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 510179

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΥΠ μάθημα (1ου εξαμήνου) του καθ. Ιορδ. Ψημμένου "Εργασία, Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική (510179)", θα εξεταστεί κανονικά από διαφορετικό μέλος ΔΕΠ στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και η αποχώρησή του από το Τμήμα δεν θα επηρεάσει τους φοιτητές/τριες.