ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΠΜΣ

Συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής

Η συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής την Τετάρτη 28 Ιουνίου θα διεξαχθεί  στο Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής (Λ. Συγγρού 134)