ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ '' ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ'' ΑΚ.ΕΤΟΣ 2023-2024

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ « ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

Στις δύο ειδικεύσεις « Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής» και « Κοινωνικά Προβλήματα και Κοινωνική Πολιτική », Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η τελική κατάταξη των υποψηφίων για το ΠΜΣ « Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής» για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με βάση την συνολική τους βαθμολογία, συμπληρωμένη  με την Ειδίκευση που έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή:

Α: « Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής»

Β: « Κοινωνικά Προβλήματα και Κοινωνική Πολιτική »

(Επιτυχόντες στο ΠΜΣ είναι οι πρώτοι είκοσι (20) και οι υπόλοιποι κρίνονται επιλαχόντες με βάση τη σειρά κατάταξης).