ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΠΜΣ "ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ"

Συνημμένα το πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων για το ΔΠΜΣ "ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ" (3η φάση)