Αναβολή μαθήματος 510069 "Πληθυσμιακές μεταβολές, αγορά εργασίας και κοινωνική ασφάλιση" (ΕΠ)

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα "Πληθυσμιακές μεταβολές, αγορά εργασίας και κοινωνική ασφάλιση" (ΕΠ) με κωδικό μαθήματος 510069 (αίθουσα Δ12) που διδάσκει ο Καθηγητής κ. Μπάγκαβος Χρήστος την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου δεν θα  πραγματοποιηθεί λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του διδάσκοντος.