ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Aνακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος, που έχουν ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2020,

αν δεν μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία

κάθε Τρίτη 10:00-13:00

μπορούν να αποστείλουν:

- ταχυδρομικώς σε φάκελο (με συστημένη αλληλογραφία) ή

- με courier στη Γραμματεία του Τμήματος

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση