ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ/ONLINE EVALUATION

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου των μαθημάτων όλων των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου, και αφορά τα μαθήματα που διδάσκονται στο Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022, τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οn Monday, May 09, 2022, the online evaluation of the Undergraduate and Postgraduate courses taught in the Spring Semester 2021-2022 in all the Departments of Panteion University will start.