Ανακοίνωση για ώρες υποδοχής Μ. Συμεωνάκη

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 6/2/2020 δεν θα ισχύουν οι ώρες υποδοχής της κ. Συμεωνάκη λόγω απουσίας της στο εξωτερικό.