ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜBΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του Παντείου Πανεπιστημίου απευθύνεται σε φοιτητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και σε φοιτητές με αναπηρία. 

Λειτουργεί από Δευτέρα έως  Παρασκευή στον αίθριο χώρο του Νέου Κτιρίου

(ισόγειο – πρώην ιατρείο).

Τηλ. επικοινωνίας  210 9201045  (10.00 – 18.00)

 Παρέχει υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, όπως:

  • Αντιμετώπιση δυσκολιών προσαρμογής στο νέο περιβάλλον
  • Ψυχική ενδυνάμωση και υποστήριξη
  • Ανάπτυξη διεκδικητικότητας
  • Διαχείριση άγχους, αρνητικών συναισθημάτων
  • Διαχείριση προβλημάτων διαπροσωπικής επικοινωνίας
  • Ενδυνάμωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, διαχείρισης χρόνου
  • Προσωπική ανάπτυξη και αυτοεκτίμηση
  • Διαχείριση αρνητικών συμβάντων ζωής