ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ « ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Α.Ε.2023-2024

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ « ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

Α.Ε.2023-2024

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ  Τ0 ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ  2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ.

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α2