Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (7/7/2021)

Καλούντα τα μέλη της Συνέλευσης στην 18η Συνεδρίαση στις 07-07-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence)

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Απάντηση του Τμήματος στην Καταγγελία της Ομότιμης Καθηγήτριας Κυριακής Κασιμάτη
 2. Κύρωση του Πίνακα Εισακτέων στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής με τις Κατατακτήριες Εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
 3. Θέματα ΠΠΣ
  1. Αναθέσεις διδακτικού έργου σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού)
 4. Θέματα ΠΜΣ
  1. Έγκριση θεμάτων διπλωματικών εργασιών, ορισμός επιβλέποντα και μελών τριμελών εξεταστικών επιτροπών
 5. Διδακτορικά – Μεταδιδακτορικά
  1. Αναγόρευση της Υποψήφιας Διδάκτορα Ελένης Μαλαπάνη 
  2. Εισηγητική Έκθεση του Υ.Δ., κου Αριστείδη Ασπρούλη (Α.Μ. 5111Δ002)
  3. Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευνας
 6. Θέματα μελών ΔΕΠ
  1. Προέγκριση εκπαιδευτικής άδειας εσωτερικού του καθ. Χρήστου Μπάγκαβου για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023