ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ανακοινώνεται στους επιλεγέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ  « Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής», ότι θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφοράς ( έως την Παρασκευή 30/09/2022 ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που όριζε η προκήρυξη, προκειμένου να ολοκληρωθεί στο σύστημα φοιτητολογίου η εγγραφή τους.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεγέντες δεν επιθυμεί την εγγραφή του θα πρέπει να το κοινοποιήσει εγγράφως με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο pms.socialpolicy@panteion.gr, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ώστε να ενημερωθεί ο επιλαχών .