ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - (510215) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 9-12-2022, δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα 510215- "Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική" του διδάσκοντα Κ. Πασσά

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει άμεσα