ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΜΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ''

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΜΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ''

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023