ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (α.ε. 2021-2022)

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για τη λήψη πτυχίου είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση δύο (2) σεμιναρίων, αντί για τριών (3) που ίσχυε.

 

Το ανωτέρω αφορά και τους/τις φοιτητές/τριες του ΠΠΣ (Παλαιού Προγράμματος Σπουδών)