ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022-2023

Καλούνται οι επιτυχόντες Μετεγγραφής/Μετακίνησης να καταθέσουν στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Λεωφ. Συγγρού 136) στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας - Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών ΚΕΦΟΙ (Νέο Κτίριο-ισόγειο) κλειστό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω ανά κατηγορία).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

από Τετάρτη 9 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022