Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (10/11/2021)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να παρευρεθούν στην 5η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στις 10-11-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence).

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μια θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητικές Προσεγγίσεις και πολιτικές της κοινωνικής ασφάλισης » του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών (Κωδ. θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP 23429)
 2. Τροποποίηση στον Κανονισμό και στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών 2021-2022
 3. Έγκριση πίνακα επιτυχόντων Ειδικών Κατηγοριών στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
 4. Κατατακτήριες Εξετάσεις α.ε. 2021-2022 – Ορισμός ημερομηνιών διεξαγωγής εξετάσεων
 5. Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγραφής των υπό “Μετεγγραφή  Φοιτητών” και εισαγωγής Ειδικών Κατηγοριών ακαδ. Έτους 2021-2022
 6. Πρακτική Άσκηση
  1. Τροποποίηση στις προϋποθέσεις συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση
 7. Φοιτητικά – Θέματα ΠΠΣ
  1. Αναγνώριση μαθημάτων της φοιτήτριας Κωστοπούλου Μαρίας-Κωνσταντίνας (ΑΜ 51200199)
  2. Εκπρόθεσμη εγγραφή της φοιτήτριας Μελίνας Ειρήνης Μωυσίδου
 8. Θέματα ΠΜΣ
  1. Αίτημα Διαγραφής  της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Τσιρανίδου Μαρίας (ΑΜ 5121Μ015)
  2. Αίτημα Διαγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή Σκοπιανού Γεώργιου (ΑΜ 5121Μ003)
  3. Εγγραφή των επιλαχόντων κ.κ. Τσολακίδη Γεώργιου και Σωτηρίου Χρίστου
  4. Αίτηση αναστολής φοίτησης της της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Μποζίκη Ιωάννας (ΑΜ 5121Μ016)
  5. Ορισμός Συμβούλων των νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών
 9. Διδακτορικά – Μεταδιδακτορικά
  1. Εκ νέου κατάθεση πρότασης της ΥΔ κας Κωτσάκη Μαρίνας  
  2. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, Δούρου Όλγα
  3. Αλλαγή τίτλου Γλυκερία Σταματοπούλου (ΑΜ 5113Δ003)
  4. Ετήσιο συγκεντρωτικό εκθέσεων προόδου
  5. Ολοκλήρωση Μεταδιδακτορικής έρευνας του κ. Παπαϊωάννου Γεώργιου ΑΜ 5118ΜΕ02 (απόφαση κοσμητείας 20/10/2021)