ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ....." ΚΜ 510174

Το μάθημα "Κοινωνική Δομή και Οργάνωση της Κύπρου: Πολιτική, Οικονομία, Διεθνείς Σχέσεις"  με ΚΜ 510174 και διδάσκοντα τον καθ. Σπ. Σακελλαρόπουλο

θα πραγματοποιείται στην Αίθουσα Α4 (και όχι στην Γ5).