ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, 510194 "Στατιστική Ι: Περιγραφική Στατιστική"

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 13-10-2022 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα με κωδ.510194 " "Στατιστική Ι: Περιγραφική Στατιστική" της διδάσκουσας ΕΣΠΑ, Αναστασίας Χαραλάμπη