Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (13/5/2020)

Τα μέλη της Συνέλευση καλούνται να προσέλθουν σε συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 13/05/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 εξ αποστάσεως μέσω του λογισμικού Skype for business basic

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής», για τo ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και ορισμός εξεταστών των μαθημάτων εισαγωγής.