Εγγραφή των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών

Συνημμένα η ανακοίνωση για την εγγραφή των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών