Αλλαγή ώρας διδασκαλίας του μεταπτυχιακού μαθήματος "Μέθοδοι Ποιοτικής Ανάλυσης"

Ανακοινώνεται ότι το μεταπτυχιακό μάθημα Μέθοδοι Ποιοτικής Ανάλυσης θα μετατοπισθεί κατά μία ώρα δηλαδή θα διδάσκεται στις 6.00-8.00 μ.μ.