Ανακοίνωση βαθμολογίας στη γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή στο ΠΜΣ

Βρείτε συνημμένη την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη γραπτή δοκιμασία του μαθήματος "Κοινωνική Πολιτική" για την εισαγωγή στο ΠΜΣ.