ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε. 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε.2022-2023

- ΠΜΣ ''ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ''

- ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ: '' ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ''

ΚΑΙ 

- ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ: ''ΦΥΛΟ , ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ''