ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 510475 "ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Το Σεμινάριο "ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" με ΚΜ 510475 και με διδάσκοντα τον κ. Λάζαρο Τεντόμα 

θα πραγματοποιείται στο εξής στην Αίθουσα Γ4 (και όχι στην Β4).