Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης ενός (1) υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, α.έ. 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΑΓΟΡΑΡΗ»

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης ενός (1) υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΑΓΟΡΑΡΗ», που υπάγεται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη  20-6-2019 έως και τη Δευτέρα  16-9-2019. Βρείτε συνημμένη την προκήρυξη.