Πρόγραμμα Εξετάσεων ΧΕ α.ε. 2019-20 με επιτηρητές

Ανακοινώνεται το Πρόγραμμα της Εξεταστικής ΧΕ α.ε. 2019-20 στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι επόπτες