Αναπλήρωση μαθήματος Κ.Μ. 510124 της Καθηγήτριας κας. Θ. Ανθοπούλου

Η αναπλήρωση του μαθήματος « Αστική Γεωγραφία » (ΕΠ) με κωδικό μαθήματος  510124 που διδάσκει η Καθηγήτρια κα. Θ. Ανθοπούλου θα  πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/05/2019 στην Αίθουσα Δ12 και ώρα 8:00-11:00 π.μ.