ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Θ.ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Θ.ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Αναβάλλονται τα μαθήματα "Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία", Τρίτη  21Νοεμβρίου,

και

''Κοινωνία της Υπαίθρου και Προσεγγίσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης'' Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, λόγω απουσίας της διδάσκουσας.