Λειτουργία του Πανεπιστημίου κατά την περίοδο των εορτών

Ανακοίνωση 

Ανακοινώνεται ότι η λειτουργία του Πανεπιστημίου κατά την περίοδο των εορτών έχει ως εξής:

Τα μαθήματα δεν θα διεξαχθούν την περίοδο 24/12/2021 έως και 07/01/2022.

Οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές από τις 24 έως και τις 31/12/2021.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και οι Γραμματείες Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου θα εργασθούν από τις 27/12 έως και τις 30/12 και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, την 31η/12. Θα παραμείνουν κλειστές στις 3, 4 και 5/01/2022.

Από την Πρυτανεία