ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του προπτυχιακού κύκλου σπουδών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2022 ή σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους ότι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για πτυχίο από την Τετάρτη 23-2-2022 έως την Πέμπτη 31-3-2022 στο email της Γραμματείας του Τμήματος koinpol@panteion.gr