Κάλεσμα για Γενική Συνέλευση Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Συνημμένη η πρόσκληση