ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΥΔΟΞΟ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Σύμφωνα με πολύ πρόσφατη απόφαση του ‘ΕΥΔΟΞΟΥ’, οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν συγγράμματα ΜΟΝΟ αφού έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων για το επόμενο εξάμηνο. 

 Η αλλαγή έγινε από τον ‘ΕΥΔΟΞΟ’ χωρίς να ειδοποιηθούμε, με συνέπεια πολλοί φοιτητές μας να ταλαιπωρηθούν προσπαθώντας ανεπιτυχώς να υποβάλουν δήλωση συγγραμμάτων. 

 Θα ανακοινωθεί συντόμως η ημερομηνία έναρξης δηλώσεων ανά εξάμηνα, οπότε θα είναι δυνατή στη συνέχεια η δήλωση των αντίστοιχων συγγραμμάτων. 

 

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος