Πρόσκληση σε Συνέλευση του Τμήματος

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης σε συνεδρίαση στις 27-01-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence)

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση έκτακτου διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
 2. Κύρωση του Πίνακα Εισακτέων στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής με τις Κατατακτήριες Εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
 3. Συμμετοχή του Τμήματος στην ετήσια «Ακαδημία» για το Βασικό Καθολικό Εισόδημα
 4. Έγκριση πίνακα επιτυχόντων με Μετεγγραφή στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
 5. Θέματα μελών ΔΕΠ
  1. Αίτημα τροποποίησης εκπαιδευτικής άδειας εξωτερικού, εαρινού εξαμήνου α.ε. 2021-2022, της Καθ. Θ. Ανθοπούλου
  2. Λήξη θητείας Καθ. Θ. Ανθοπούλου ως Δ/ντριας του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής -  Έναρξη διαδικασίας εκλογής νέου/ας Διευθυντή/τριας και προκήρυξη
 6. Θέματα ΠΠΣ και Φοιτητικά
  1. Έγκριση Προγράμματος Εξετάσεων ΠΠΣ, χειμερινό εξάμηνο 2021-2022
  2. Καταχώρηση βαθμολογίας της φοιτήτριας Ευαγγέλου Κυριακής Μαρίας για το μάθημα με κωδ. 510176 (καθ. Γ. Πετράκη) 
  3. Αίτημα αναγνώρισης μαθημάτων της φοιτήτριας Αθανασίου Ιωάννας (ΑΜ 51200198)
  4. Εκπρόθεσμη εγγραφή της φοιτήτριας Παπαματθαίου Στεργίας (στην κατηγορία Διακριθέντων Αθλητών)
 7. Θέματα ΠΜΣ
  1. Έγκριση Προγράμματος Εξετάσεων ΠΜΣ, χειμερινό εξάμηνο 2021-2022
  2. Αλλαγή τίτλου διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Καλδέλη Μαρίας (ΑΜ 5120Μ016)
  3. Αίτημα για παράταση Διπλωματικής λόγω Ασθένειας της φοιτήτριας Ιωαννίδου Ευδοξίας (ΑΜ 5120Μ002)
 8. Θέματα Διδακτορικών – Μεταδιδακτορικών
  1. Αναγόρευση της Υποψήφιας Διδακτόρισσας κας. Δήμα Μαρίας (ΑΜ 5108Δ006)
  2. Αντικατάσταση μέλους της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής  του ΥΔ κ. Κολοκούρη Ορέστη (ΑΜ 5111Δ003)