Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (26/5/2021)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται στη 15η Συνεδρίασης της Συνέλευσης στις 26-05-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence).

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Μοριοδότηση μαθημάτων Πανελλαδικών εξετάσεων 2022
 2. Ανταποδοτικές Υποτροφίες - Αναθέσεις εργασίας
 3. Κατατακτήριες Εξετάσεις 2021-2022
 4. Ορισμός Βασικών Μαθημάτων και εξεταστών καθηγητών για χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τα έσοδα των κληροδοτημάτων «Γεωργίου Ξαγοράρη» και «Κων/νου Βέλλιου»
 5. Θέματα ΠΠΣ
  •  Έγκριση Προγράμματος Εξετάσεων ΠΠΣ, εαρινό εξάμηνο 2020- 2021
 6. Θέματα ΠΜΣ
  •  Έγκριση Προγράμματος Σπουδών ΠΜΣ 2021-2022
  •  Έγκριση Προγράμματος Εξετάσεων ΠΜΣ, εαρινό εξάμηνο 2020- 2021
  • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστημών της Αγωγής και της Διδακτικής Πράξης
 7.  Διδακτορικά – Μεταδιδακτορικά
  • Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
  • Αξιολόγηση αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών από τις τριμελείς επιτροπές
  • Εισηγητική Έκθεση και Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της Υ.Δ., κας Ευφροσύνης Μαλεκάκη (Α.Μ. 5108Δ010)
  • Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας (Δομούζογλου Θεόδωρος)
 8. Θέματα μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
  • Αίτημα για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου της Παρασκευής Τουρή, μέλους ΕΤΕΠ