Πρόσκληση για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 με κωδικό MIS 5045299

Βρείτε συνημμένα:

  1. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ 2019 - 2020» με κωδικό MIS 5045299
  2. Την περίληψη της ως άνω πρόσκλησης, και
  3. Το έντυπο αίτησης της υποψηφιότητας

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα για τις περαιτέρω ενέργειες.